Alle mogelijkheden, beslissingen en resultaten van de bouw van onze passieve energie-plus woning

Maand: december 2017 (Pagina 1 van 3)

Bericht van de gemeente – eindelijk en via via

AutoCAD DWG tekening kavel28

Door er nog eens achteraan te gaan ben ik en achter de nieuwe facebook-pagina “Villahoeve fase 4” van een andere optant (kavel-optie-houder) gekomen. En….. dat ik de belangrijkste mail van Kavels+Panden heb gemist. Maar nu dan toch doorgestuurd gekregen..helemaal prima ­čÖé

Naast de aanwijzingen over bijkomende kosten (goed dat de gemeente ons voorbereid op de extra uitgaven zoals warmtepomp, hemelwater-infiltratie, fundering en leges) staat er ook een mooi maximaal tijdspad in, welke we hopelijk wel wat sneller zullen doen:

 • 1 dec 2017 – definitieve toekenning optie op de kavel (ook brief van gehad met prijs en voorwaarden)
 • 1 apr 2018 – Na vier maanden de mogelijkheid om optie te verlengen (tegen maandelijkse kosten)
 • 1 aug 2018 – Uiterst na verlenging van vier maanden tekenen en laten goedkeuren koopcontract
 • 1 feb 2019 – Binnen 6 maanden indienen van een omgevingsvergunning
 • mei 2019 – In 14 weken is de omgevingsvergunning onherroepelijk
 • juni 2019 – met door raad bekrachtigd koopcontract, definitieve omgevingsvergunning en financiering in orde binnen zes weken bij de notaris (dan pas? ja, dan pas)
 • nov 2019 – Binnen 26 weken na onherroepelijke omgevingsvergunning starten met de bouw.
 • jun 2021 – Binnen 2 jaar na de aankoop van grond moet de woning┬ágesticht zijn. (wanneer een woning een gestichte woning is is mij nog niet juridisch bekend, maar ik neem aan ‘lekker er in kunnen wonen’)

ik schrijf het een beetje samengevat op, de offici├źle┬áregels vergen meer tekst en voor minder uitleg vatbaar. En natuurlijk gaan we ons niet aan dit tijdspad houden maar wat sneller te werk. We rekenen zelf op 2 jaar dus per oktober/november 2019. Er is in ieder geval al ├ę├ęn maand van de vier voorbij met enkel wat ori├źnterende gesprekken en verzamelen van informatie.

Met de mail van de gemeente kwamen ook drie bijlages mee. 1) regels over het vergunningsvrij bouwen, 2) regels over de verplichte opvang/infiltratie van het hemelwater en 3) een DWG-bestand. Bij de beschrijving van de laatste staat dat dat is bedoeld voor de architect/aannemer om in AutoCAD te bewerken. Ik kan het niet laten om toch een DWG-viewer te zoeken en te installeren en daarmee ook dat bestand door te nemen. En kan kom je op heel leuke details. Bijna allemaal wel bekend. Maar ook eentje; (zie snapshot bovenaan dit bericht)m die groene puntjes en rondjes zijn toekomstige bomen!┬á Ik ga er maar vanuit dat het een indicatie is, bijvoorbeeld dat de verzonnen bomen in de straat aan ‘onze kant’ komen te staan en niet zo dat we geen inrit voor een brede auto kunnen hebben.

En nu…. nogmaals de kleine lettertjes doorlezen en contact zoeken met de buren…via deze site of via Facebook.┬á (en achter de reden aan van het niet rechtstreeks ontvangen mailtje)

Kennismaking met “Apeldoorn Voorop in Duurzaamheid” en MTB Architecten

logo Apeldoorn Voorop in Duurzaamheid

Nog net voor de zonnewende het eerste kennismakingsgesprek gehad met de stichting “Apeldoorn Voorop in Duurzaamheid” en “MTB Architecten”, in de persoon van John van Dijk.

Een interessant gesprek gevoerd over duurzaam bouwen, wat de stichting kan betekenen en hoe de werkwijze van MTB Architecten is in het maken van de producten, begeleiden en samenwerken met de opdrachtgever.

Eerstvolgende stap in het begin van het nieuwe jaar zal zijn dat men bij ons huidige huis op bezoek komt voor inventarisatie van wensen en -bijzonder- om te kijken hoe we nu leven.

En kijken hoe we de contacten met AViD kunnen uitbreiden. Niet alleen ter lering, ook ter kennisdeling.

logo_mtb_architecten

Trends in omgaan met energie en Trias Energetica

De site Bouw En Wonen heeft in een reeks artikelen geschreven over de trends die bepalen hoe we morgen met energie omgaan.┬á Dit op Belgi├ź geori├źnteerde en vol met reclame gevulde artikel bevat toch genoeg inzichten om er van te leren; om hier te noteren dus.

Ik heb deze informatie gemixt met het uit 1996 stammende Trias Energetica┬á(gebruik minderen, maximaal duurzaam, effici├źnt fossiel), welke kan worden aangevuld met een vierde component – op plek 2: energie terugwinning.

Stap 1: Zo min mogelijk energie gebruiken

 • Je kan bij de bouw maatregelen nemen om passief energie te ontvangen; grote glasoppervlakten waar het zonlicht goed de binnenruimte kan verwarmen.
 • Goed isoleren; hoe minder energie de woning verlaat, hoe minder energie er hoeft te worden gebruikt om het warm te houden.
 • Hoge luchtdichtheid; geen keren, spleten en koudebruggen waardoor de energie alsnog het huis kan verlaten.
 • Massa van het gebouw; als de muren warmte kunnen vasthouden komen minder schommelingen voor.
 • Compact bouwen; door een effici├źnte indeling is de verhouding van de buitenschil ten opzichte van de inhoud zo optimaal mogelijk. Vergelijk de omtrek van een cirkel en een onregelmatige veelhoek; hoe meer uitbouw hoe groter de buitenschil en dus hoe groter het verlies.
 • Lage temperatuur verwarming (LTV). Met bijvoorbeeld vloerwarming of speciale panelen is een lagere watertemperatuur nodig om eenzelfde ruimte te verwarmen. En er is dus minder energie nodig om deze ‘op temperatuur’ te houden.
 • Tegengaan van verspilling door standby-verbruik te verminderen en warmtebehoefte af te stemmen op het gebruik van de ruimte (in tijd, duur en niveau)…

Stap 2: Energie halen uit terugwinning

Deze stap kijkt naar het hergebruik van energie

 • Warmte-Terugwinning (WTW). We halen energie uit de lucht bij de ventilatie en bij water bij het douchewater (een douchewaterwarmtewisselaar).
 • Gebruik restwarmte uit de omgeving zoals afvalverbranding of industrie.┬áDeze stadsverwarming zazl bij ons niet van toepassing zijn.

Stap 3: Maximaal uit duurzame bron

Van de na de stappen 1 en 2 nog benodigde energie wordt zo duurzaam mogelijk verzameld;

 • Zonne-energie door panelen: Fotovolta├»sche cellen – PV’s – zetten zonlicht om in elektriciteit.
 • Zonne-energie door zonnecollectoren: een vloeistof wordt door de zon opgewarmd en daarna omgezet in warm water, opgeslagen in een (zonne)boiler.
 • Passieve zonne-energie door het glasoppervlak zo groot mogelijk te maken voor verwarming en verlichting van de ruimte.
 • Warmtepompen. In een eerder artikel heb ik reeds geschreven over het halen van warmte uit de aarde of uit de lucht met behulp van een warmtepomp.┬á De warmtepomp wordt aangesloten op een lage-temperatuur-verwarming (LTV). Onder warmtepompen verstaan we tegenwoordig ook WKO = WarmteKoudeOpslag, waarbij warmte in de zomer wordt opgeslagen in grondlagen en in de winter weer wordt gebruikt om de woning te verwarmen. En ook bodemwarmtewisselaars horen hier bij als ‘gesloten warmtepomp’ waarbij een vloeistof door pijpen in de grond wordt geleidt en warmte en koude wordt opgeslagen.
 • Windenergie.┬áNiet rendabel als persoonlijke voorziening bij een woning in een bebouwde omgeving, dat laten we over aan de grote energieleveranciers door hen de windmolenparken te laten bouwen.

Stap 4: Zo effici├źnt gebruik van de installaties

Oorspronkelijk was deze stap “het effici├źnt gebruiken van fossiele brandstoffen”, maar aangezien we geen fossiel meer gebruiken (ook geen elektriciteit kopen met kolen als bron) is deze opgewaardeerd naar het zo effici├źnt mogelijk inzetten van de installaties. Om dus eigenlijk zo min mogelijk energie te gebruiken om aan de warmte- en lichtbehoefte te voorzien.

 • Gebruik van hoog rendement installaties aan warmtepompen, WTW-ventilatie, boilers, zonnepanelen, zonnecollectoren en andere apparatuur; alles zoveel mogelijk met de nieuwste innovaties en hoogste labels. Zo veel mogelijk modulerend.
 • Energie-effici├źnte verlichting: regelbare en dimbare verlichting, aanwezigheidsdetectie, tijdschakelaars en daglichtregeling,
 • Lage warmteproductie: door energiezuinige apparatuur en LED-verlichting zo min mogelijk behoefte aan koeling laten ontstaan.
 • Ventilatie op basis van behoefte en modulerend; juiste regeling (tijdstip, duur en hoeveelheid) van de ventilatie en rekening houdend met het binnenklimaat, het CO┬▓-gehalte.
 • Eenvoudige bediening. Door de bediening laagdrempelig te maken maakt het elke bewoner gemakkelijk om de voorzieningen af te stemmen op de behoefte. Hiertoe reken ik ook domotica; het inzetten van makkelijk bedienbare elektronica om verwarming en verlichting te automatiseren en te dimmen.
 • Digitaal monitoren en inzichtelijk maken van verbruik en prestaties van de installaties. Hierdoor ontstaat bewustwording en daarmee wordt besparing aangemoedigd. Ook kunnen door het monitoren de installaties beter worden ingesteld en problemen snel worden gedetecteerd.

Het artikel over de trends geeft dus een herhaling van de reeds lang geleden bedachte stappen weer. Maar wel dat het nu voor meer en meer mensen echt realiteit wordt.

 

 

Warmtepompen

logo duurzaam thuisIk kwam de site DuurzaamThuis tegen met vele technische verhalen, waaronder een uitgebreide uitleg over warmtepompen. In een passief energieplus-woning (zonder gasaansluiting) toch een vereiste.

Op de pagina staat de basis van een warmtepomp:

schema warmtepompEen warmtepomp bestaat uit drie gescheiden kringen. Buiten is een kring waarbij warmte (uit lucht, water of de bodem) wordt gehaald, dat wil zeggen, de vloeistof in deze kring wordt opgewarmd, bijvoorbeeld tot 10 graden Celsius. De warmte wordt in de unit in een verdamper overgebracht op een interne kring. En dan komt de clou; met een compressor wordt vloeistof in de tweede kring ineengedrukt. Door het comprimeren wordt de temperatuur hoger. En dan kan de warmte van deze vloeistof in een condensator worden gebruikt om de vloeistof in de binnenkring op te warmen, bijvoorbeeld de verwarming. Tegelijkertijd laat men de vloeistof in de binnenkring via een┬áexpansie-ventiel┬áweer uitzetten zodat het weer door de buitenkring kan worden opgewarmd.┬á De effici├źntie van een warmtepomp drukt men uit in COP (Coefficient Of Performance, ofwel prestatieco├źffici├źnt). De pompen voor de kringen en de compressor kosten energie. En de opgewerkte warmte is ook energie. Als de pomp 2 kWh nodig heeft om de energie te maken en er komt 8 kWh aan warmte uit dan heeft de warmtepomp een COP van 4.

Het verkrijgen van energie kan uit drie bronnen:

 • uit de aarde; dit is een boring in de grond tot wel 150m diep waar altijd dezelfde temperatuur heerst. Deze variant noemt men aarde/water-warmtepomp of brine/water-warmteomp*, oftewel een gesloten warmtepomp. Door de benodigde boring is het relatief duur.
 • uit de lucht; hierbij zit een soort airco-unit aan de buitenkant van het huis waarbij dus de warmte uit de lucht wordt gehaald. Deze variant noemt men lucht/water-warmtepomp, oftewel een┬áopen warmtepomp. Deze wordt tegenwoordig bij de meeste particuliere huizen toegepast.
 • uit het water; hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende warme en koude wateropslag onder de grond waarbij dan wel warm water, dan wel uit een koude-bron water wordt gebruikt. Zo kan de warmtepomp zowel verwarmen als koelen. Deze variant (water/water-warmtepomp) wordt vooral gebruikt bij grote (bedrijven)complexen en groepen van huizen.

logo warmtepomp-infoEen nog mooiere site is Warmtepomp-info. Deze site is wel particulier opgezet en zonder banden met een specifiek bedrijf te bevooroordelen maar bevat wel o-ver-al de uitnodiging om offertes aan te vragen.

logo NathanSystemsEn ook op de site van NathanSystems staat uitstekende uitleg en schitterende animatie:

 

 

Er is ook een overzichtelijk Youtube-filmpje van MeerMetMinder:

Extra: link naar de meest eenvoudige uitleg: wikipedia!

Beperking van dit bericht: er zijn ook lucht/lucht-warmtepompen maar die zal ik later behandelen bij de ventilatie. Een andere keer. Hier houden we het op de verwarming van water ten behoeve van de verwarming. Overigens is er ook warm water nodig voor het huishoudelijk gebruik; dat wordt door dezelfde x/water-warmtepomp opgewekt, gelijk aan de bekende cv-ketels.

*) water met een antivriestoevoeging noemen we brinewater. Vandaar de naam brine/water-warmtepomp.

 

 

Architect VillaDelphia

Logo Villa DelphiaVillaDelphia┬áin Kerkdriel zegt aan Villa Architectuur te doen, in vier onderwerpen: Villa DeLuxe, Villa Energie+, Villa Interieur en Villa Verbouw. Natuurlijk heeft Villa Energie+ direct de interesse.┬á┬áZe adviseren, vertalen onze idee├źn, ontwerpen en maken een technisch ontwerp. Tevens kunnen ze voor ons het bouwproces begeleiden en waken over de planning, financi├źn en de kwaliteit, aldus de site.┬áVilla Delphia is wel weer een initiatief van┬áSloven Architectuur BV, van architect Paul Sloven. Ook op de site van PassiefHuisBouwer heeft hij een verwijzing staan als architect.

Van een voorbeeldwoning in Utrecht staat op de site vermeld dat het – als energieplus-huis – voldoet aan aan de strengste normen van het Passivhaus Instituut; een “Passief-huis Superieur” welke maximaal 10kW/m┬▓-jaar mag gebruiken. (In 2009 heeft SBS-6 een jaar lang alle bouwactiviteiten van dit unieke huis gefilmd. In 2010 en 2015 heeft SBS-6 de realisatie uitgezonden op tv.)

Een mooi voorbeeld van kunnen van deze architect. Ik mis wel de zonnepanelen.

3D-tekening passief huis Utrecht AR Sloven

 

« Oudere berichten

© 2024 Eco Zonnewoning

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑