De minister heeft met een brief een wijziging van het bouwbesluit 2012 aangedragen. De doelstelling is om een verminderde uitstoot van CO2 te beperken. Aangezien gebouwen 40% van de energie gebruiken is daarop bezuinigen een efficiënte stap (zie mijn eerdere bericht over trias energetica).  De verbetering spitst zich toe op aanscherping van de BENG-normen, welke een opvolger en betere indicatie is dan EPC; ze beoogd een zuinigere bouw, waar men bij EPC een onrendabele keuze kan compenseren door extra zonnepanelen.

(EPC = Energie Prestatie Coëfficiënt, hoeveel energie gebruikt een huis netto?  BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw, hoeveel energie gebruikt een huis excl opwekking)  Er zijn meerdere soorten gebouwen, zoals woningen, kantoren, scholen etc.. Ik beperk me bij het nalezen en hier tot woningen, de zogenaamde ‘grondgebonden woningen’.

BENG heeft drie eisen;
1) de maximale energiebehoefte van een gebouw, in kWh per m² gebruiksoppervlakte
2) het maximaal primair fossiel gebruik, ook in kWh per m² gebruiksoppervlakte
3) het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Waarom er bij eis 2 gesproken wordt over ‘fossiel gebruik’ heb ik nog niet helemaal door. Als ik elektriciteit nodig heb (om mijn huis te verwarmen bijvoorbeeld) en ik koop groene stroom van windmolens dan is het toch geen fossiel gebruik?  Wat ze bedoelen is in ieder geval het totaal aan benodigde energie voor verwarmen, koelen, warmwater en ventilatoren. Als er zonnepanelen zijn wordt dat er wel weer van afgetrokken. Bij eis 1 worden niet de energieverliezen en rendementverliezen meegenomen en bij eis 2 wel.

Bij eis 1 is de thermische kwaliteit van de bouwschil (isolatie en luchtdichtheid) van groot belang.

De minister maakt met door de aanpassing verschil in eisen voor verschillende gebouwen. Voor tussenwoningen gaat eis 1 van 75 naar 55 kWh/m².jr. En er is maatwerk mogelijk voor hout- en staalskeletwoningen, volgens de minister omdat deze door de lichte bouwwijze onnodig zouden worden benadeeld, terwijl de bouwmaterialen goed her te gebruiken zijn. Eis 1 voor deze woningen is daarom nog eens 5 kWh/m².jr lager.  Ingangsdatum van de nieuwe eisen: 1 juli 2020.

Technischer… 
Als  = Verliesoppervlak; de buitenschil in m²
Ag = Gebruiksoppervlak
Als / Ag = de geometrieverhouding, hoe compact is de bouw? met grenswaarden 1,83 en 3,00
Eis 3 = hoeveelheid hernieuwbare energie (=panelen bijvoorbeeld) gedeeld door totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik  (=eis 2)

De eisen
1) a-bij Als/Ag <= 1,83 dan is de eis “<65” kWh/m² per jaar
b-bij tussenliggend   is de eis “< 55 + 30 x (Als/Ag – 1,5)”
c- bij Als/Ag >= 3,00 dan is de eis “< 100 + 50 x (Als/Ag – 3,0)”
eis bij lichte bouwwijze = +5
2) de eis is <= 50 kWh/m² per jaar
3) de eis is >= 40%

Persoonlijke situatie volgens EPC berekening;
Als = verliesoppervlakte = 558,24 m², Ag = gebruiksoppervlakte = 196,42 m², dus Als/Ag = 2,8. Eis 1b van toepassing; 5+55+30x(2,8-1,5)=100,26 kWh/m².jr
Het gebruiksoppervlak = 196,42 m² dus voor eis 1 ligt de grens op 19.694 kWh/jaar.  Eis 2 = 50 kWh/m².jr = 9.821 kWh/jaar.
Met 32 zonnepanelen a 310 Wp en 95% rendement verwachten we 9424 kWh/jaar op te brengen.
Verwacht energieverbruik ‘gebouwgebonden installaties’ = 6.669 kWh/jaar, stelpost ‘niet-gebouw-gebonden installaties’ 5.506 kWh/jaar. Totaal 12.175 kWh/jaar. Netto gebruik met zonnepanelen = 2.751 kWh/jaar.
Eis 1 = gebruik 12.175 met grens 19.694 = VOLDAAN
Eis 2 = gebruik 2.751 met grens 9.821 = VOLDAAN
Eis 3 = 9424 / 9424 + 2751 = 9424 / 12.175 = 77% = VOLDAAN

Maarr..
Ik heb  hier zelf nog wat bedenkingen bij. Ik ga zodra ik er woon het gebruik nauwkeurig meten natuurlijk en ik denk dat ik de benodigde energie van 12.175 kWh/jaar echt niet ga halen, eerder 2500 kWh/jaar om te leven en 4000 kWh/jaar voor de verwarming, dus om en nabij de helft. De zonneopbrengst zal per jaar verschillen maar ik denk echt dat ik heel veel elektriciteit ga overhouden. En dan is het geen BENG meer maar een ZENG… een Zeer Energie Neutraal Gebouw. Of een Energieplus-woning. Er komt immers meer energie bij dan dat er wordt gebruikt.   We zullen zien.

 

 

Bronnen BENG eisen bij het RVO, kamerbrief en ontwerpbesluit van de minister