standaard wasemkapOp de site van installatie.nl stond in 2015 al een artikel over wasemkappen in een duurzaam / luchtdicht huis; waar haal je de lucht vandaan als je een luchtdicht huis hebt?

Het gaat om drie aandachtspunten:

  • Waar blijft het opgenomen vet?
  • Koppeling op lucht-warmteterugwinning / de mechanische ventilatie ?
  • Waar komt de afgezogen lucht vandaan?

De vervuiling, het vet, moet niet in de WTW komen waar het schade kan aanbrengen aan de filters en zal leiden tot verminderde opbrengst. Meestal slaat het opgezogen vet de eerste 2m neer dus al in het kanaal. Dat is wel lastig schoonmaken. Echter; dat gebeurd nu ook in onze huidige reguliere afzuiging naar buiten.

Bij luchtafvoer naar buiten gaat (warme) lucht rechtstreeks naar buiten! Dat betekent verlies aan warmte plus een onderdruk in huis. Daar waar lucht wordt afgevoerd moet het immers ook worden aangevuld. En laat dat nou net niet de bedoeling zijn bij een luchtdicht huis. Cijfers: gemiddelde afzuiging van een wasemkap is 600m³/uur (167 liter/seconde). Een gemiddeld energiezuinig passief huis heeft een luchttoevoer van 54m³/uur, nogal een groot verschil. Als je meer dan 50 liter/seconde (180m³/uur) afzuigt, moet je een voorziening hebben waardoor lucht naar binnen kan, alleen zo krijg je geen onderdruk.

Een actieve luchtdoorvoer met een hoge isolatiewaarde is dan een vereiste. Of een eigen WTW op de wasemkamp. Die zijn ook al ontwikkeld.

recirculatie-wasemkap

Een alternatief is een wasemkap welke de lucht circuleert in het huis. Eis daarvoor zijn verbeterde en makkelijk te onderhouden filters (anders ga je dat als gebruiker niet doen waardoor het rendement en effectiviteit snel afneemt).

HR-wasemkap

Om zonder veel energie de lucht af te zuigen worden motorloze-wasemkappen gebruikt. Dan wordt de afzuiging van de mechanische ventilatie gebruikt. Die is vaak niet krachtig genoeg om op reguliere wijze de luchtjes af te zuigen. Itho/Novy heeft daarvoor HR-wasemkappen ontwikkeld welke een luchtgordijn rond de kookplaat creëert.

Combinatie luchtafvoer/circulatie

Bij Berbel heeft men systemen die beide kunnen: luchtafvoer naar buiten en recirculatie. Als de nood hoog is bij bijvoorbeeld aangebrand eten kan de lucht via een isolerend kanaal naar buiten worden afgevoerd. De enorme hoeveelheid afgevoerde lucht moet worden gecompenseerd door het opzetten van een raam of deur voor de gelijktijdige toevoer van verse lucht. De recirculatie stand wordt als uitgangspunt gebruikt en is extra zuinig en maakt gebruik van goede filters.

Conclusie

In een luchtdicht passief huis is een recirculatie-functie de meest logische. Extra flexibel bij bijzondere omstandigheden is een functie om ook de lucht naar buiten af te voeren.