Alle mogelijkheden, beslissingen en resultaten van de bouw van onze passieve energie-plus woning

Categorie: De bouw (Pagina 1 van 13)

Alles wat er bij de bouw komt kijken, met onderverdeling

Bijna gereed

Een jaar geleden de bouwvergunning rond, nu drie weken in het huis mogen wonen en vandaag is de aarde rondom het huis ook op hoogte gebracht. Dat ziet er meteen weer heel anders uit… bijna af

drone shot van huis met verse aarde

Nieuwe wet Kwaliteitsborging (rechten koper nieuwbouwwoning)

Op 14 mei 2019 heeft ook de eerste kamer de nieuwe wet Kwaliteitsborging (WKB) goedgekeurd. Tot voor kort dacht ik dat het al redelijk goed was geregeld; maar blijkbaar waren er nog een paar problemen in de huidige situatie en probeert men dat nu te verbeteren. Wat is de situatie?

Er is nu een bouwbesluit 2012 (als opvolger van bouwbesluit 2003). In de teksten hierover op https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/ is onder andere te lezen dat dit bestaat uit 3 onderdelen: 1) een regeling bouwbesluit 2012, 2) een nota van toelichting en 3) een integrale nota van toelichting. Hierin alle regels waar de bouwer rekening mee moet houden.

De nieuwe wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. Er komt een kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico’s en de bouwplaats controleert. En vooral Consumenten krijgen een betere bescherming als na oplevering gebreken worden ontdekt.

Het grote verschil wat ik heb kunnen ontdekken is:

NU worden bij een oplevering alle punten genoteerd en de aannemer is verplicht deze punten te verbeteren binnen de drie maanden na oplevering. ECHTER, voor punten die wel zichtbaar zijn geweest maar niet opgeschreven is de aannemer NIET verplicht dit op te lossen, ook al is het overduidelijk een  omissie in de uitgevoerde bouwopdracht.
Met de NIEUWE wet worden ook de dan niet opgeschreven maar later ontdekte punten een verantwoordelijkheid van de aannemer om deze op te lossen.

=== citaat Vereniging Eigen Huis

De bouwer moet straks ook een gebrek herstellen dat bij de oplevering over het hoofd is gezien. Tot nu toe hadden kopers vaak een probleem als zij bij de oplevering van hun nieuwe huis een dergelijke schade, defect of ander zichtbaar gebrek hadden gemist. Zelfs met een juridische procedure was het dan vaak niet meer op de bouwer te verhalen.

=== einde citaat Vereniging Eigen Huis

 

===== citaat Heijltjes advocaten:

Wijziging verborgen gebrekenregeling
Ter versterking van de positie van de opdrachtgever wordt voorgesteld het Burgerlijk Wetboek (BW) aan te passen op het punt van aansprakelijkheid.

In de bouw gelden op dit moment specifieke regels over de aansprakelijkheid voor gebreken. Tot het moment van oplevering van het bouwwerk is de aannemer aansprakelijk voor alle gebreken. Vanaf het moment van oplevering is de aannemer alleen nog aansprakelijk voor verborgen gebreken. 

Onder het huidige recht zijn dit gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van de oplevering redelijkerwijs niet had hoeven te ontdekken. Heeft een opdrachtgever bij de oplevering een zichtbaar gebrek niet ontdekt, dan komt dat voor zijn eigen risico. De aannemer hoeft dat (bij de oplevering zichtbare) gebrek niet te herstellen.

In het wetsvoorstel Wkb wordt de definitie van een verborgen gebrek aangepast. Daardoor wordt de aannemer aansprakelijk voor alle gebreken, ook voor de gebreken die wel tijdens de oplevering door de opdrachtgever redelijkerwijs had moeten worden ontdekt maar niet zijn ontdekt en om die reden niet in het proces-verbaal van oplevering zijn genoteerd.

Dat is anders als de aannemer kan bewijzen dat het gebrek niet aan hem zijn toe te rekenen, bijvoorbeeld indien het gebrek voortvloeit uit een ontwerpfout of een fout van een nevenaannemer. De bewijslast wordt – ten opzichte van de huidige regelgeving – omgedraaid ten gunste van de opdrachtgever.

De aannemer heeft zowel onder de huidige regelgeving als ook onder de Wkb een waarschuwingsplicht voor (ontwerp-)fouten van derden.

 

===einde citaat Heijltjes advocaten

Tweede aanpassing; NU is het dat de opdrachtgever 5% van de aanneemsom mag achterhouden (of de aannemer verstrekt hiervoor een bankgarantie)  om druk te houden op het oplossen van de problemen.  Na drie maanden wordt het achtergehouden bedrag uitbetaald aan de aannemer, tenzij de opdrachtgever aangeeft een deel te willen opschorten omdat iets nog niet is opgelost.    STRAKS is het dat de aannemer in de tweede maand de opdrachtgever een bericht moet sturen waarin staat dat de opdrachtgever nog de tijd heeft om klachten te melden en het depotbedrag vast te houden.

 

Derde aanpassing: De gemeente is NU niet aansprakelijk als het bouwwerk toch niet aan het bouwbesluit voldoet. Omdat STRAKS een kwaliteitsborger de bouw toetst is de gemeente wel aansprakelijk voor de gevolgen van onvolkomenheden. Het idee is dat hierdoor de kwaliteitsborger zijn werk fanatiek zal gaan uitvoeren namens de gemeente; oftewel goed gaat controleren op uitgevoerde kwaliteit.

 

infographic WKB

 

 

De wet gaat – naast wat pilot-projecten – pas op 1 januari 2021 in, dus dat duurt nog even.

Het heeft overigens even geduurd voordat deze nieuwe wet helemaal gereed was dat men (lees: een democratische meerderheid) het over eens was.

 • april 2016 – instemming ministerraad op aangepast wetsvoorstel WKB
 • februari 2017 – stemming vóór in de Tweede kamer, inclusief twee nota’s van wijzigingen en amandementen
 • april 2017 – behandeling vragen van de Eerste Kamer
 • mei 2017 – concept openbaar
 • juli 2017 – uitstel stemming Eerste Kamer, ingangsdatum 1 januari 2018 niet meer haalbaar. Er waren uitvoertechnische bezwaren.
 • juni 2018 – verzoek minister aan Eerste Kamer om behandeling te hervatten
 • dec 2018 – debat in Tweede Kamer over de wet
 • jan 2019 – bestuurlijke afspraken tussen VNG en het Rijk over invoering WKB
 • jan 2019 – commissiebespreking van Eerste Kamer
 • maart 2019 – schriftelijke overlegronde, brief aan minister
 • maart 2019 – beantwoording vragen door minister
 • april 2019 – derde termijn, behandeling kritische vragen
 • mei 2019 – brief van minister aan Eerste Kamer
 • mei 2019 – Eerste Kamer keurt wet goed
 • (2019 & 2020) – inrichting instituten, instrumenten en certificering kwaliteitsborgers
 • jan 2021 – ingangsdatum WKB

Bronnen: Kwaliteitsborging op site Bouwend Nederlandstuk van VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)persbericht Rijksoverheid over goedkeuring 1e KamerHeijltjes AdvocatenBouwQ en Vereniging Eigen Huis

Afmontage elektra

De installateur is de afgelopen dagen goed bezig geweest met de afmontage van het meeste elektra. En ook de meterkast is voor 90% geïnstalleerd.  Het ziet er nu al mooi uit. Helaas hebben ze de komende anderhalve week alleen tijd voor een ander huis-in-aanbouw, maar daarna komen ze weer met volle kracht terug om het bij mij af te maken.   Mijn handen jeuken al om zelf wat te doen…ook nog 14 dagen wachten tot de oplevering.

Ondertussen is ook de vloer van de schuur eindelijk gestort en is de stucadoor/behanger/schilder bezig met 650m² wandafwerking. Arme man.

Vermelding in de krant (De Stentor)

Door het bloggen en sociaal delen was de interesse gewekt van een journalist van DeStentor; tijdens het interview omschreef ik mijn situatie als “niet zijnde een pionier, wel een voorop-loper” in energiezuinige huisbouw. Ik kijk af van velen die mij voorgingen, gebruik reguliere zuinige voorzieningen en bouwmethodes maar heb wel een veel zuiniger huis dan andere nieuwbouw. De meeste aannemers bouwen precies op de norm van EPC 0,4, terwijl het ons gelukt is om een EPC van -0,199 te halen.

Johannes Rutgers, de journalist, nam uitgebreid te tijd voor het interview en maakte onderwijl nog wat foto’s en filmpjes. Inclusief een tweetal filmpjes waarin ik zelf in beeld kwam en iets uitlegde. Later heeft een fotograaf van de Stentor (Rob Voss) ook nog mooie foto’s gemaakt van ons hele gezin, waarvan er 1 is gebruikt als artikel foto.

Het artikel in De Stentor online staat hier, inclusief een mooie compilatie.

 

foto van artikel in De Stentor

Artikel De Stentor 26 april 2019 – auteur Johannes Rutgers – foto Rob Voss

Een anhydrietvloer

Aanbrengen anhydriet in woonkamer

Op mijn vraag wanneer de plavuizen zou kunnen worden geplaatst (die tegellegger moet immers ook worden gepland) antwoordde de aannemer dat de anhydrietvloer wel zeven weken moet drogen. De wat?  De “anhydrietvloer op gipsbasis”.

Waterpas maken anhydriet met lei

Materiaal
Een anhydrietvloer is een dekvloer welke op en rond de vloerverwarming wordt gestort. Een dekvloer is niet de uiteindelijke laag, daar bovenop komt nog een eindvloer (zoals bij ons plavuizen en boven pvc). Anhydriet heeft niet cement als basis maar gips. Watervrije gips heet ook wel Calciumsulfaat (CaSO4). Verder bestaat het uit water en zand.

Glad net aangebracht anhydriet

Aanbrengen
Het vloeibare anhydriet is heel geschikt voor vloerverwarming omdat het de buizen goed omsluit. Met een bulkwagen (in mijn

eigen taal een ‘cementwagen’) komt het vloeibare anhydriet op de bouwplaats en wordt met een dikke slang naar binnen gepompt. Ze begonnen op zolder en werkten zich kamer voor kamer naar beneden toe. Regelmatig wordt met een meetlatje de dikte van de aangebrachte vloer gecontroleerd.

Met een drijfrei maken ze de vloer waterpas. In de deuropening plaatst men dunne latjes, naar mijn vermoeden om stroming naar andere ruimtes te voorkomen en per kamer een stabiele plek te creëren. In een drie-tal uur had men alle drie de bouwlagen voorzien van het anhydriet.

Anhydriet uit de cementwagen

Eigenschappen
De aangebrachte vloer is effen, naadloos en nagenoeg krimpvrij. Een anhydrietvloer kan ook worden geverfd.  Omdat het op gipsbasis is, kan het niet goed tegen vocht. De leverancier vertelde mij dat wanneer je deze als toplaag in een schuur gebruikt er zeer snel schade ontstaat als een auto met natte banden continue over hetzelfde deel rijdt. Mijn aannemer heeft het anhydriet ook in de badkamer gespoten, wat naar mijn weten wel gebruikelijk is in Duitsland (een groot deel van de onderaannemers komen uit Duitsland) maar nagenoeg niet in Nederland. De tegelzetter van de badkamer moet dus wel speciale voorzieningen treffen om het geen probleem te laten worden.  Het enige stuk wat men niet voorzien heeft van Anhydriet is het douchegedeelte en de schuur. Die laatste loopt sowieso wat achter op de afwerking.

Drogende anhydrietvloer slaapkamers

Drogen
In het voorbijgaan merkte ik een dag later dat er al werklui op de vloer liepen!  Ze hadden alle kiepramen opengezet om de vocht uit de woning te halen. Een paar dagen later heb ik zelf in alle rust de vloer bekeken. Na weken op de ondervloer te hebben gelopen voelt de dekvloer erg hoog (16cm hoger om exact te zijn). De aannemer gaf voor die tijd aan dat het wel zeven weken duurt voor de dekvloer kan worden geplaatst. Nu weet ik nog niet hoeveel centimeter anhydriet ze werkelijk hebben geplaatst; het zal een centimeter of 4 zijn. Online heb ik gevonden dat het ‘een centimeter per week’ of meer exact ‘Dagen = 1,6 x (dikte in cm)²”, dus bij 4cm dikte krijg je een droogduur van 25 dagen = iets minder dan 4 weken. Bij een dikte van 6 cm is dat al 58 dagen = 8 weken.
Voordat de tegellegger aan het werk gaat moet de vochtigheid worden gemeten, een veilige status is dan 0,5% m/m voor dichte dekvloeren (open dekvloeren zoals tapijt kunnen al bij 1% m/m worden geplaatst).

Drogende anhydrietvloer woonkamer

Vloerverwarming
Ook om de droging te versnellen en om de vloerverwarming in te regelen kan deze na een week worden aangezet. Hiervoor geldt wel een zeer nauwkeurig ‘opstart-protocol’. Na bijvoorbeeld 7 dagen mag de vloerverwarming pas worden aangezet. En op dag 1 mag deze maar op 20 graden waarna per dag maximaal 5 graden mag worden opgehoogd. Na een aantal dagen wordt 40 graden bereikt, welke minimaal drie dagen moeten worden vastgehouden. Daarna moet de watertemperatuur weer met maximaal 5 graden per dag worden verlaagd tot aan de begintemperatuur. En deze moet dan ook weer minimaal drie dagen worden volgehouden. Als het vochtpercentage nog te hoog is, kan deze cyclus van opbouw en afbouw van temperatuur worden herhaald.
Bij ons is van het starten van de vloerverwarming nog geen sprake; de warmtepomp zit er nog niet in.

Anhydriet wordt gespoten in een slaapkamer

« Oudere berichten

© 2021 Eco Zonnewoning

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑