Alle mogelijkheden, beslissingen en resultaten van de bouw van onze passieve energie-plus woning

Categorie: Bouw advies en voorbereiding (Pagina 1 van 3)

Eerste onderdeel van de bouw is advies en voorbereiding

BNR Bouwmeesters – nuttige podcast

logo BNRWaar ik veel kennis van op doe is door het luisteren van podcasts. Dat zijn (radio)programma’s die opgenomen zijn en die je met een app of iTunes kan afluisteren op het jouw gewenste moment. Zelf luister ik het altijd bij het woon-werk-verkeer en naar het zwembad. Vooraf wordt het programma naar mijn mobiel gedownload en onderweg luister ik zonder internet-verbinding.

Waar ik veel naar luister is het BNR-programma ‘Bouwmeesters’. dd. Live elke woensdag bespreken ze vooral de innovaties en ontwikkelingen in de bouwwereld. En zo was er begin mei ook een aflevering over Aardgasloze Nieuwbouw. Heel actueel natuurlijk, aangezien de hele nieuwbouwwijk zonder gas wordt aangelegd. Zo hoor je nog eens wat tips en vooral ook achtergronden.

Je hebt triple glas en je hebt triple glas

Hoekje doorgesneden kozijn met triple glasIn het huis komt triple glas. Simpel. Voor een perfecte isolatie.

Maarrrrr, in de glaswereld is glas niet zo maar glas. Er zijn glasaanduidingen zoals 4-sp-4-sp4, 33.1-sp-4-sp-4, veiligheidsglas, NEN-normen etc. En Ug-waarden.

Cijferreeksen

4-sp-4 geeft aan een ruit van 4mm dik, dan een spouw en dan weer 4mm glas.
4-sp-4-sp-4 geeft drie lagen glas van elk 4mm dikte
33.1 is gelaagd glas; 3mm glas + 1 laag folie + 3mm glas. Als het glas breekt dan houdt de folie het glas bij elkaar en valt het niet uiteen in gevaarlijke stukken
44.2 heeft 4mm glas, 2 folielagen en 4mm glas aan elkaar gelijmd. De totale dikte is dan 8.76mm.
33.1-sp-4 is dan een 33.1-veiligsheidsglas van 7mm, dan een spouw en dan gewoon glas van 4mm
33.1-sp-4-sp-4 maakt dan triple glas met aan 1 kant veiligheidsglas
De folielaag is normaliter 0.38mm dik.

Veiligheidsglas

Glas kan op drie onderdelen veilig worden gemaakt.

 • Letselveilig Als het glas breekt,ontstaan er dan gevaarlijke scherven en openingen in het glas? Hierover gaat de NEN3569-norm.
 • Doorvalveilig Hoe sterk is het glas om er niet door heen te kunnen vallen? Het glas mag wel breken maar er mogen geen openingen ontstaan. De term ‘PBV-gelaagd-veiligheidsglas’ wordt hier ook voor gebruikt.
 • Inbraakwerend Hoe lang duurt het voor er een opening in het glas kan worden geforceerd?

Hoe meer folies en glasbladen, hoe sterker het glas. PVB-glas is een taaie doorzichtige kunststof (PVB) folie. De filielaag is 0,38mm dik. PVB-folie is overigens 100% recyclebaar alduis “Vlakglas Recycling Nederland”. PVB = polyvinylbutyral.

Veiligheidsglas heeft ook een aantal klasses:

 • Klasse 1B1 Bescherming tegen vallen nrom NEN-EN12600, de 1xx geeft de impact aan in schaal 1-2-3, xBx geeft de breukwijze aan met A, B en C als mogelijkheid en xx1 geeft de classificatie aan in schaal 1-2-3.
 • Impact niveau; afhankelijk van een valhoogte van een slinger van 50kg
  3 = valhoogte 190mm, overeenkomend met een volwassen die hard tegen het glas duwt of een tegen het glas aan rennend kind
  2 = hoogte 450mm, een volwassenen die tegen een ruit aanloopt (maar niet iemand die geforceerd een poging doet om met kracht door een ruit te lopen) en
  1 = bij valhoogte van 1200mm. voor kritische toepassingen.
  Hoe hoger het nummer hoe zwaarder de test is geweest dus.
 • Breek-types; A = verschillende scheuren met scherpe randen, B= verschillende scheuren maar fragmenten worden bij elkaar gehouden, C= volledig uiteenvallen in zeer kleine stukjes die relatief onschadelijk zijn.
 • Klasse P1A-P8B Bescherming tegen vandalisme en inraak, EN356 variërend van kleinschalige aanvallen tot opzettelijke inbraken

Schematische werking triple glasNormering en eisen

Er is een NEN-norm: NEN3569:2011. Deze norm schrijft voor dat glas in bepaalde gevallen veilig moet zijn tegen stoten en vallen. De NEN-norm is niet verplicht maar wel aan te bevelen. In de beschrijving van de norm gaat men uit van enkel laags en meerlaags glas. En de NEN3569:2011 is zeer recent weer vervangen door NEN3569:2018, gepubliceerd op 01-05-2018. Hoe vers wil je een norm hebben?

“NEN 3569 geeft eisen voor verticaal geplaatst, rondom lijnvormig opgelegd vlakglas, toegepast als bouwproduct voor gebouwen en bouwwerken, om het risico van lichamelijk letsel bij ongevallen door het breken van glas ten gevolge van een stootbelasting door personen te beperken. “. NEN3569:2011 gaf aan dat bij een glashoogte <0,85m (van de stootzijde gerekend vanaf vloer) er minimaal 33.1 glas moet worden toegepast (of 4mm gehard glas bij enkel glas). Bij deurconstructies is de meting voor veiligheidsglas <1,40m gemeten tot onderzijde van het glas.

De NEN3569:2018 is op de volgende punten gewijzigd tov NEN3569:2011

 • aanscherping van de beschrijving van de oplegging van het glas;
 • aanpassing van de definitie ten aanzien van de minimale dagma en naar binnen draaiende delenat;
 • afstemming van de gebruiksfuncties op die functies genoemd in het Bouwbesluit 2012

Maar meer informatie daarover heb ik nog niet kunnen vinden
Er is ook een normcommissie ‘vlakglas’.

Ug-waarde

De U-waarde (Ug is de U-waarde van glas) geeft de isolerende waarde aan. Hoe lager hoe meer isolerend het glas is. Triple glas heeft afhankelijk van het type een Ug van 0,6 a 0,7. Dit wordt gemeten in W/Km², dat betekend hoeveel Watt per vierkante meter glas per graad (temperatuursverschil aan beide kanten van de ruit) verloren gaat. In een eerder artikel heb ik beschreven dat de hoeveelheid W een energiemaat is. Bij een Ug van 0,6 een binnentemperatuur van 21graden en een buitentemperatuur van 15 graden geeft een ruit van 2m² een energieverlies van U=W/Km²; W=U x K x m² = 0,6 x 6 x 2 = 7,2Watt.

Nog even verder rekenend: De gemiddelde temperatuur in NL (zomer en winter, 24u per dag) is volgens https://www.wintergek.nl/data/lijst-gemiddelde-temperatuur-nederland 10,1 graad. Bij een binnentemperatuur van _altijd_ 20 graden – wij hebben nu onze cv staan op 18,5graad -. geeft dat een gemiddeld verschil van 9,9, afgerond 10 graden.

Wij krijgen een glaswand van 7,5m x 2,5m hoog (met wat kozijnen, reken ik even niet mee). Dus het warmte verlies bij 0,6Ug = 0,6 x 10 x 7,5 x 2,5 = 112,5 Watt. (Per jaar is dat 986 kWh). Bij een ruit met Ug=1 is dat al 187,5 Watt.

Voorbeeldhuis met veel glas op zuid en lessenaarsdak

Beurs Building Holland 2018

logo Building HollandOp 17 april was ik aanwezig  op de beurs “Building Holland” in de RAI. Ook 18 en 19 april wordt deze nog gehouden. Een enorme diversiteit van stands en sprekers voor heel verschillende doelgroepen (van particulier tot woningbouw, van nieuwbouw tot renovatie) is er aanwezig. En staat ook flink door elkaar.

Wat heb ik er van opgestoken:

Kennisdeling

 • www.klimaatexpert.com/ is er aanwezig. Dit is een onafhankelijk adviesbedrijf voor onder andere warmtepompen en  Warmteterugwinning via ventilatie. Binnenkort spreken we elkaar eens over wederzijdse uitwisseling van informatie. Toevallig zit de organisatie ook in Apeldoorn.
 • Ik heb mijn huis en site aangemeld voor de overzichtskaart ‘gasloos bouwen’ van het RVO. Deze Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland heeft niet alleen voorbeeldprojecten maar bijvoorbeeld ook een overzicht van de subsidiemogelijkeden. De interactieve kaart staat op de site van Arcgis. Jammer dat niet de hele wijk “Groot-Zonnehoeve” in Apeldoorn er in staat, de hele wijk is immers aardgasloos.

Energiesystemen

 • Een hele slechte presentatie door Van der Hulst Bouw werd goedgemaakt door de samenwerking met Nissan voor een energie-oplossing met hun Leaf;  De “nul-op-de-meter” oplossing genaamd “Plus Leven” wordt aangevuld met een energiebeheersing-systeem waarbij ook de Nissan Leaf kan worden gebruikt voor opslag van energie en levering aan het huis. Ook suggereert Nissan dat afgedankte batterijen uit hun auto’s weer in een huis kunnen worden hergebruikt. Een mooi voorbeeld van Circulaire gedachtengang en hergebruik
 • Ik was ook toehoorder van de energieke presentatie van Thomas Rau die het als vanouds had over totaal andere inzichten dan andere innovatoren
  • De opvolger van de EPC-norm, BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw), is meteen al weer verouderd. We willen immers meer dan energieneutrale woningen, we willen woningen die méér energie opwekken dan gebruiken!  Helemaal mee eens overigens.
  • De uitgangspunten in de transitie heeft hij stappen genoemd; 1) Stewardship ipv ownership (‘einde aan het bezit’), we zijn beheerder van materialen op aarde. Deze materialen zijn per definitie beperkt want alles op aarde is alles wat we hebben. 2) Ook afval is een grondstof en behoud dus zijn waarde. Daardoor bestaat er geen afval maar is het altijd het hersorteren of opnieuw bestemmen van materialen 3) Een gebouw of machine is hierdoor een plek, een depot hoe het materiaal tijdelijk is gesorteerd. Een gebouw is een materiaaldepot. Als je alle materialen van een gebouw opschrijft ipv afschrijft behoud het zijn waarde. Bij sloop wordt elk onderdeel beoogd her te gebruiken in een nieuwe hoedanigheid.
  • En verder strooide hij driftig en vermakelijk met woordgrapjes zoals ‘niet afschrijven maar opschrijven’.

Domotica

Waar ik nog een beetje verstand van heb is domotica. En daar is nog een hoop in te kiezen. Diverse stands met diverse mogelijkheden. Zo kwam ik tegen:

Zoals wel vaker is het aanbod enorm en de verschillen zeer klein. Ter zijner tijd zal ik er een studie naar maken, hiervan verslaglegging doen en mijn keuze laten weten en zien.

Isolerende vloeren

Ik ging ook nog even op bezoek bij mijn beoogde aannemer VillaNova die op de beurs aanwezig was met hun  Hectar Funderingsvloeren. De vloer zonder kruipruimte maar met een superieure isolatie, koudebrugvrij, kierdicht en waterdicht.

HectarFunderingsvloer

Apeldoorn nog niet aangesloten bij DuurzaamBouwloket

logo Duurzaam BouwloketRoy Langedijk en Raoul Santibañez hebben 5 jaar geleden het Duurzaam Bouwloket gestart. Deze geeft onafhankelijke informatie over duurzaam (ver)bouwen, zoals isolatie, energiebesparing en zonnepanelen. Gemeentes kunnen zich aansluiten zodat ze ook een gemeente-specifiek advies kunnen geven. voor Apeldoorn dus nog niet.

groene keuzebalk DuurzaamBouwloket

Vanuit het hoofdscherm komen je vooral allerlei mogelijkheden tot verbouwadvies je tegemoet. Ook interessant. Maar nu even niet. Totdat je in de groene balk op “Zelfbouwer” klikt. Dan wijzigt het menu en wordt het logo blauw. En een extra menu voor ondernemers.

blauwe keuzebalk DuurzaamBouwloket

En dan zijn er veel menu’s met informatie voor de zelfbouwer:

 • Voorbeeldwoningen
 • Het verschil uitgelegd tussen Passieve woningen, Energieneutraal en Energieplus woningen
 • Een stappenplan in woningbouw
  1. Duurzaam casco, de duurzame schil van het huis: fundering, gevel, dak, kierdichtheid, oriëntatie en zonwering
  2. Duurzame warmte, koeling en ventilatie; warmtepomp, LTV, zonneboilers, passieve koeling, een grondbuis en CO2-gestuurde balansventilatie.
  3. Lokaal opgewekte duurzame energie; zonnepanelen en windturbines
  4. Efficiënt energieverbruik; warmte-terugwinning douchewater, LED, hotfill (vaat)wasmachines, daglicht buizen, domotica, regenwateropvang, sowieso zuinige apparaten kiezen, standbykillers…
 • Aandachtspunten bij de verschillende fases van de woningbouw
  • integraal ontwerpen en bouwen in een bouwteam tijdens de initiatief- en ontwerpfase
  • Concrete eisen, kwaliteitsmetingen en goede selectie van partijen in de aanbestedingsfase.
  • Voortdurend een goede controle tijdens de uitvoeringsfase.
  • En de kwaliteitscontrole bij oplevering.

Mijn conclusie: een heel erg actuele, volledige, nette en leesbare site voorveel informatie over duurzaam bouwen.
“5 sterren” zou Guido Weijers in zijn RTL-Oudejaarsconference hebben kunnen geven.

Bronnen:

Kennismaking met “Apeldoorn Voorop in Duurzaamheid” en MTB Architecten

logo Apeldoorn Voorop in Duurzaamheid

Nog net voor de zonnewende het eerste kennismakingsgesprek gehad met de stichting “Apeldoorn Voorop in Duurzaamheid” en “MTB Architecten”, in de persoon van John van Dijk.

Een interessant gesprek gevoerd over duurzaam bouwen, wat de stichting kan betekenen en hoe de werkwijze van MTB Architecten is in het maken van de producten, begeleiden en samenwerken met de opdrachtgever.

Eerstvolgende stap in het begin van het nieuwe jaar zal zijn dat men bij ons huidige huis op bezoek komt voor inventarisatie van wensen en -bijzonder- om te kijken hoe we nu leven.

En kijken hoe we de contacten met AViD kunnen uitbreiden. Niet alleen ter lering, ook ter kennisdeling.

logo_mtb_architecten

« Oudere berichten

© 2024 Eco Zonnewoning

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑