Hoekje doorgesneden kozijn met triple glasIn het huis komt triple glas. Simpel. Voor een perfecte isolatie.

Maarrrrr, in de glaswereld is glas niet zo maar glas. Er zijn glasaanduidingen zoals 4-sp-4-sp4, 33.1-sp-4-sp-4, veiligheidsglas, NEN-normen etc. En Ug-waarden.

Cijferreeksen

4-sp-4 geeft aan een ruit van 4mm dik, dan een spouw en dan weer 4mm glas.
4-sp-4-sp-4 geeft drie lagen glas van elk 4mm dikte
33.1 is gelaagd glas; 3mm glas + 1 laag folie + 3mm glas. Als het glas breekt dan houdt de folie het glas bij elkaar en valt het niet uiteen in gevaarlijke stukken
44.2 heeft 4mm glas, 2 folielagen en 4mm glas aan elkaar gelijmd. De totale dikte is dan 8.76mm.
33.1-sp-4 is dan een 33.1-veiligsheidsglas van 7mm, dan een spouw en dan gewoon glas van 4mm
33.1-sp-4-sp-4 maakt dan triple glas met aan 1 kant veiligheidsglas
De folielaag is normaliter 0.38mm dik.

Veiligheidsglas

Glas kan op drie onderdelen veilig worden gemaakt.

 • Letselveilig Als het glas breekt,ontstaan er dan gevaarlijke scherven en openingen in het glas? Hierover gaat de NEN3569-norm.
 • Doorvalveilig Hoe sterk is het glas om er niet door heen te kunnen vallen? Het glas mag wel breken maar er mogen geen openingen ontstaan. De term ‘PBV-gelaagd-veiligheidsglas’ wordt hier ook voor gebruikt.
 • Inbraakwerend Hoe lang duurt het voor er een opening in het glas kan worden geforceerd?

Hoe meer folies en glasbladen, hoe sterker het glas. PVB-glas is een taaie doorzichtige kunststof (PVB) folie. De filielaag is 0,38mm dik. PVB-folie is overigens 100% recyclebaar alduis “Vlakglas Recycling Nederland”. PVB = polyvinylbutyral.

Veiligheidsglas heeft ook een aantal klasses:

 • Klasse 1B1 Bescherming tegen vallen nrom NEN-EN12600, de 1xx geeft de impact aan in schaal 1-2-3, xBx geeft de breukwijze aan met A, B en C als mogelijkheid en xx1 geeft de classificatie aan in schaal 1-2-3.
 • Impact niveau; afhankelijk van een valhoogte van een slinger van 50kg
  3 = valhoogte 190mm, overeenkomend met een volwassen die hard tegen het glas duwt of een tegen het glas aan rennend kind
  2 = hoogte 450mm, een volwassenen die tegen een ruit aanloopt (maar niet iemand die geforceerd een poging doet om met kracht door een ruit te lopen) en
  1 = bij valhoogte van 1200mm. voor kritische toepassingen.
  Hoe hoger het nummer hoe zwaarder de test is geweest dus.
 • Breek-types; A = verschillende scheuren met scherpe randen, B= verschillende scheuren maar fragmenten worden bij elkaar gehouden, C= volledig uiteenvallen in zeer kleine stukjes die relatief onschadelijk zijn.
 • Klasse P1A-P8B Bescherming tegen vandalisme en inraak, EN356 variërend van kleinschalige aanvallen tot opzettelijke inbraken

Schematische werking triple glasNormering en eisen

Er is een NEN-norm: NEN3569:2011. Deze norm schrijft voor dat glas in bepaalde gevallen veilig moet zijn tegen stoten en vallen. De NEN-norm is niet verplicht maar wel aan te bevelen. In de beschrijving van de norm gaat men uit van enkel laags en meerlaags glas. En de NEN3569:2011 is zeer recent weer vervangen door NEN3569:2018, gepubliceerd op 01-05-2018. Hoe vers wil je een norm hebben?

“NEN 3569 geeft eisen voor verticaal geplaatst, rondom lijnvormig opgelegd vlakglas, toegepast als bouwproduct voor gebouwen en bouwwerken, om het risico van lichamelijk letsel bij ongevallen door het breken van glas ten gevolge van een stootbelasting door personen te beperken. “. NEN3569:2011 gaf aan dat bij een glashoogte <0,85m (van de stootzijde gerekend vanaf vloer) er minimaal 33.1 glas moet worden toegepast (of 4mm gehard glas bij enkel glas). Bij deurconstructies is de meting voor veiligheidsglas <1,40m gemeten tot onderzijde van het glas.

De NEN3569:2018 is op de volgende punten gewijzigd tov NEN3569:2011

 • aanscherping van de beschrijving van de oplegging van het glas;
 • aanpassing van de definitie ten aanzien van de minimale dagma en naar binnen draaiende delenat;
 • afstemming van de gebruiksfuncties op die functies genoemd in het Bouwbesluit 2012

Maar meer informatie daarover heb ik nog niet kunnen vinden
Er is ook een normcommissie ‘vlakglas’.

Ug-waarde

De U-waarde (Ug is de U-waarde van glas) geeft de isolerende waarde aan. Hoe lager hoe meer isolerend het glas is. Triple glas heeft afhankelijk van het type een Ug van 0,6 a 0,7. Dit wordt gemeten in W/Km², dat betekend hoeveel Watt per vierkante meter glas per graad (temperatuursverschil aan beide kanten van de ruit) verloren gaat. In een eerder artikel heb ik beschreven dat de hoeveelheid W een energiemaat is. Bij een Ug van 0,6 een binnentemperatuur van 21graden en een buitentemperatuur van 15 graden geeft een ruit van 2m² een energieverlies van U=W/Km²; W=U x K x m² = 0,6 x 6 x 2 = 7,2Watt.

Nog even verder rekenend: De gemiddelde temperatuur in NL (zomer en winter, 24u per dag) is volgens https://www.wintergek.nl/data/lijst-gemiddelde-temperatuur-nederland 10,1 graad. Bij een binnentemperatuur van _altijd_ 20 graden – wij hebben nu onze cv staan op 18,5graad -. geeft dat een gemiddeld verschil van 9,9, afgerond 10 graden.

Wij krijgen een glaswand van 7,5m x 2,5m hoog (met wat kozijnen, reken ik even niet mee). Dus het warmte verlies bij 0,6Ug = 0,6 x 10 x 7,5 x 2,5 = 112,5 Watt. (Per jaar is dat 986 kWh). Bij een ruit met Ug=1 is dat al 187,5 Watt.

Voorbeeldhuis met veel glas op zuid en lessenaarsdak