logo Building HollandOp 17 april was ik aanwezig  op de beurs “Building Holland” in de RAI. Ook 18 en 19 april wordt deze nog gehouden. Een enorme diversiteit van stands en sprekers voor heel verschillende doelgroepen (van particulier tot woningbouw, van nieuwbouw tot renovatie) is er aanwezig. En staat ook flink door elkaar.

Wat heb ik er van opgestoken:

Kennisdeling

  • www.klimaatexpert.com/ is er aanwezig. Dit is een onafhankelijk adviesbedrijf voor onder andere warmtepompen en  Warmteterugwinning via ventilatie. Binnenkort spreken we elkaar eens over wederzijdse uitwisseling van informatie. Toevallig zit de organisatie ook in Apeldoorn.
  • Ik heb mijn huis en site aangemeld voor de overzichtskaart ‘gasloos bouwen’ van het RVO. Deze Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland heeft niet alleen voorbeeldprojecten maar bijvoorbeeld ook een overzicht van de subsidiemogelijkeden. De interactieve kaart staat op de site van Arcgis. Jammer dat niet de hele wijk “Groot-Zonnehoeve” in Apeldoorn er in staat, de hele wijk is immers aardgasloos.

Energiesystemen

  • Een hele slechte presentatie door Van der Hulst Bouw werd goedgemaakt door de samenwerking met Nissan voor een energie-oplossing met hun Leaf;  De “nul-op-de-meter” oplossing genaamd “Plus Leven” wordt aangevuld met een energiebeheersing-systeem waarbij ook de Nissan Leaf kan worden gebruikt voor opslag van energie en levering aan het huis. Ook suggereert Nissan dat afgedankte batterijen uit hun auto’s weer in een huis kunnen worden hergebruikt. Een mooi voorbeeld van Circulaire gedachtengang en hergebruik
  • Ik was ook toehoorder van de energieke presentatie van Thomas Rau die het als vanouds had over totaal andere inzichten dan andere innovatoren
    • De opvolger van de EPC-norm, BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw), is meteen al weer verouderd. We willen immers meer dan energieneutrale woningen, we willen woningen die méér energie opwekken dan gebruiken!  Helemaal mee eens overigens.
    • De uitgangspunten in de transitie heeft hij stappen genoemd; 1) Stewardship ipv ownership (‘einde aan het bezit’), we zijn beheerder van materialen op aarde. Deze materialen zijn per definitie beperkt want alles op aarde is alles wat we hebben. 2) Ook afval is een grondstof en behoud dus zijn waarde. Daardoor bestaat er geen afval maar is het altijd het hersorteren of opnieuw bestemmen van materialen 3) Een gebouw of machine is hierdoor een plek, een depot hoe het materiaal tijdelijk is gesorteerd. Een gebouw is een materiaaldepot. Als je alle materialen van een gebouw opschrijft ipv afschrijft behoud het zijn waarde. Bij sloop wordt elk onderdeel beoogd her te gebruiken in een nieuwe hoedanigheid.
    • En verder strooide hij driftig en vermakelijk met woordgrapjes zoals ‘niet afschrijven maar opschrijven’.

Domotica

Waar ik nog een beetje verstand van heb is domotica. En daar is nog een hoop in te kiezen. Diverse stands met diverse mogelijkheden. Zo kwam ik tegen:

Zoals wel vaker is het aanbod enorm en de verschillen zeer klein. Ter zijner tijd zal ik er een studie naar maken, hiervan verslaglegging doen en mijn keuze laten weten en zien.

Isolerende vloeren

Ik ging ook nog even op bezoek bij mijn beoogde aannemer VillaNova die op de beurs aanwezig was met hun  Hectar Funderingsvloeren. De vloer zonder kruipruimte maar met een superieure isolatie, koudebrugvrij, kierdicht en waterdicht.

HectarFunderingsvloer