schema funderingspalenHelaas ook een minder fijn bericht; de constructuur van de aannemer heeft berekend dat het zeker veilig is om een fundering op palen te zetten.

“door de aanwezige veenlagen, die ook nog eens per sondering sterk verschillen is het risico op ongelijke zettingen te groot.”

(maart 2018)

Naschrift november 2018: De fundering bleek toch weer niet nodig door de aanwezige grondlagen.