logo Villa Nova BouwDe volgende stap is gezet, we hebben een getekend concept-ontwerp en we kunnen in zee met een aannemer (VillaNova in dit geval).

Deze maakt voor ons tegen een vaste, gecalculeerde prijs

  • het ontwikkelen en indienen van de bouwaanvraag bij de gemeente, met
    • benodigde bouwbesluit,
    • EPN- en daglichtberekeningen,
    • tekenwerk incl principedetails en
    • constructieve berekeningen en – tekeningen.
  • Advisering in bestek, keuze bouwmaterialen, afwerking e.d.

Er is ook informatie ingewonnen bij de Gemeente over voorbereidend overleg tbv de welstand. Deze is hier niet nodig omdat de groep kavels een ‘soepel welstandsniveau’ heeft, wij verder voldoen aan alle gestelde regels in het kavelpaspoort.

Voor voeren van het vooroverleg door de gemeente een extra €1000 in rekening wordt gebracht. Dat laatste doen ze om niet te veel overbodige vragen te krijgen. Omdat we in principe aan de weinige overgebleven regels voldoen kunnen wij inschatten dat we bij het indienen van een bouwaanvraag de eventueel toch gemaakte opmerkingen eenvoudig kunnen verwerken.

 

Heerlijk toch?