We weten wat we willen; een bijzonder zuinig huis dat gebruik maakt van natuurlijke energiebronnen. In de bouwwereld (en ook in de ICT) is het zeer gebruikelijk en wettelijk geregeld dat er normen en eisen worden gebruikt. En dan komen de afkortingen.

EPC = energieprestatiecoëfficiënt

Met het bouwbesluit van 2015 is de EPC voor nieuwbouw-woningen vastgesteld op 0.4.

De EPC niet bedoeld is om het werkelijk energiegebruik te berekenen. Met de EPC wordt op basis van gebouweigenschappen, gebouwgebonden installaties en een gestandaardiseerd bewonersgedrag een integrale beoordeling van energiezuinigheid van een gebouw gegeven. Dus het berekende energiegebruik is het energiegebruik onder standaard condities en niet het werkelijke energiegebruik.

Bij een EP(C) van nul is er sprake van een energieneutraal gebouw voor zover het over het gebouwgebonden energiegebruik onder standaardomstandigheden gaat.

De EPC waarde wordt berekend door het gebouwgebonden energiegebruik (in MJoule) te delen door het standaard energiegebruik. Dit laatste hangt samen met het aantal m² en het verliesoppervlak van de woning.

EPBD = Energy Performance of Buildings Directive

Deze Europese richtlijn zorgt vanuit de EU dat lidstaten eisen en certificering opstellen voor nieuwe gebouwen, met als doel een verbeterde energieprestatie van gebouwen.
Nederland probeert deze richtlijn te implementeren door het inrichten van het EPC en het zo verfoeide EnergieLabel.

BENG = Bijna Energieneutrale Gebouwen

Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw. Na de energieprestatiecoëff (ePC) komen drie nieuwe eisen voor ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (Beng). Hierbij wordt er onder meer gekeken naar de energiebehoefte van een gebouw in kWh/m² gebruiksoppervlakte, per jaar. dit sluit aan op de PHPP-rekenmethodiek die al enige tijd voor passief bouwen worden gebruikt.
Uit deze ontwikkeling in 2015 komt ook de doelstelling van het kabinet om in 2020 alle gebouwen Energieneutraal te laten zijn.
De drie indicatoren binnen BENG zijn

  • Energiebehoefte; de benodigde energie voor verwarming en koeling, in kWh per m² gebruiksoppervlakte per jaar. Maximaal 25.
  • Primair energieverbruik; hoeveelheid fossiele brandstof, ook in kWh/m² per jaar. Maximaal 25, vergelijkbaar met een EPC van 0,2.
  • Aandeel hernieuwbare energie; in procenten van het totaalverbruik, minimaal 50%

PHPP = een Passiefhuis berekeningsmethodiek

De PHPP (afkorting van PassiefHuis ProjectenrekenPakket) is een rekenmethodiek is waarmee de energiehuishouding heel aardig voorspeld kan worden.

De nieuwste versie van de PHPP (versie 9) is in het Nederlands vertaald en aangepast met bijvoorbeeld de Nederlandse klimaatgegevens. Deze is omgedoopt tot NZEB-tool, omdat er meer dan alleen Passiefhuizen mee berekend kunnen worden. Ook bijvoorbeeld BENG, Nul Op de Meter en Active House. NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) staat voor hetzelfde als BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). De PHPP-tool wordt ook wel de NZEB-tool genoemd.

 


NEN 7120

NEN 7120+C2:2012. Deze norm geeft termen, definities en de methode voor de bepaling van de energieprestatie en de daaruit afgeleide indicatoren van een gebouw of een deel van een gebouw. Het toepassingsgebied strekt zich uit over woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen, zowel nieuw als bestaand. NEN 7120 is de opvolger van NEN 5128 (‘Energieprestatie woningen’) en NEN 2916 (‘Energieprestatie utiliteitsbouw’.).

De bepalingsmethode voor het maken van een EPC-berekening is per 1 juli 2012 de NEN 7120 – Energieprestatie van Gebouwen (EPG). Deze norm beschrijft de methode over het schematiseren van het gebouw en het berekenen van het energiegebruik van gebouwinstallaties. Voor specifieke maatregelen verwijst de NEN 7120 door, waaronder:

  • NEN 1068 Thermische isolatie van gebouwen – Rekenmethoden: voor het bepalen van de transmissieverliezen voor verwarming en koeling.
  • NEN 8088-1 – Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen: voor het energiegebruik van ventilatie
  • NVN 7125 – Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG): voor het waarderen van energiebesparende maatregelen op gebiedsniveau

NEN 1068

NEN 1068:2001 (inclusief wijzigingsbladen A4:2005 en A5:2008)
Deze norm vormt de basis voor de bepaling van de warmtetransmissie door de
scheidingswanden. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe versie van deze
norm.

NEN 8088-1

De NEN 8088-1+C1:2012/C3:2014 Bevat de norm voor Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen – Bepalingsmethode voor de toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatieberekeningen.

NVN 7125:2011 en EMG

De voornorm ‘energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau’ (EMG)
biedt een optionele berekening van het opwekkingsrendement voor verwarming,
koude, warm tapwater en elektriciteit van opwekkingsinstallaties buiten het eigen
perceel. Het gaat om installaties die meerdere gebouwen van veelal meerdere
eigenaren van warmte, koude en/of elektriciteit voorzien, zoals stadsverwarming en
collectieve warmtekrachtinstallaties, warmtepompen, PV of windmolens.

Programma EPCheck

Met het programma EPCheck gaat u op eenvoudige wijze na of een EPC-berekening geen grote fouten bevat. EPCheck kan dit voor EPC-berekeningen van woningen, utiliteitsgebouwen en combinatiegebouwen. Zie de site van de RVO.


(bronnen: een iets gedateerde site van PelserHartman Bouwadvies, de nen-site met de normen, rijkssite RVO. Ook staat er heeeel veel in de leeswijzer NEN 7120 (een pdf) van de NEN, wikipedia over EPDB, BENG op site PassiefBouwen.nl , RVO en PDF op lente-akkoord.nl, BouwNext over PHPP