Terwijl we boeken lezen en het internet afspeuren voor tips en mogelijkheden, gaan we op deze zondag voor het eerst even langs de plek waar het allemaal moet gebeuren.  Natuurlijk is er niets te zien en is de rij kavels nu nog een één groot weiland.
Er ligt al wel asfalt en aan de regenputten te zien daaronder hemelwater en/of vuilwater afvoer. En een paar paaltjes waar we niet goed wijs uit kunnen worden of dat nu erfgrenzen zijn.