Zo bij de start van het project hebben we meteen al een eerste keuze te maken;

  • bouwen onder architectuur
  • standaard prefab

Met het bezoek van de bouwadviseur Geert Kempink is wel duidelijk geworden dat er twee (overlappende) stromingen zijn.

Standaard prefab bouw

Een huis kan als een catalogus-woning worden gekocht. Je krijgt dan een beproeft concept en drukt daarmee de kosten. Waarschijnlijk voldoet de woning dan aan de minimale eisen zoals bijvoorbeeld één stopcontact per slaapkamer en zal ook voor logische uitbreidingen flink moeten worden bijbetaald. Ook zal de standaard woning al aan onze wensen qua ruimte en energie moeten voldoen want wijzigen op de standaard zijn risicovol.

Bouwen onder architectuur, variant met actief architectenbureau

Een huis kan ook door een architectenbureau worden ontworpen en richting een aannemer worden begeleid. Zonder prijzen op websites achten we de kans groot dat dit een duurdere variant zal zijn.

Bouwen onder architectuur, variant met separaat bouwontwerp

Een huis kan ook in stappen door verschillende partijen worden begeleid waarbij een volgende stap een duidelijk mijlpaal zal zijn. We moeten hierbij wel opletten dat ook onbenoemde voorkeuren en keuzes worden geraakt zodat we niet voor verrassingen komen te staan.

Keuzes en de volgende stappen

Wij gaan vooralsnog uit van meerdere sporen; oftewel we laten alles nog open en maken op meerdere vlakken de volgende stap.

  • Onze bouwadviseur maakt een offerte voor het schetsontwerp en het verdere traject, wij leveren de wensen aan en hij maakt daarna het schetsontwerp. De stappen daarna staan nog open.
  • We vragen informatie op bij een actief architectenbureau, in ons geval een partij welke al ervaring heeft met het ontwerpen van een Passieve Energie Plus Woning (EPC<0).
  • We vragen informatie op bij een standaard bouwer, maar wel eentje die al woningen EnergiePlus woningen benoemd op zijn website. En met een goed gesprek en beeld van wanneer er meerkosten in beeld komen en hoe hoog deze dan zijn

De kans van deze parallelle trajecten dat we werk (bijv het ontwerp) dubbel laten uitvoeren en dus dubbel gaan betalen is aanwezig maar vinden we tot op zekere hoogte acceptabel.  Bij het aanvragen van informatie kunnen we al in een voorstadium de gevaren (bijv meerkosten) benoemen en vóór de investeringen keuzes maken.

Verder werden we in het gesprek met Geert bevestigd in de vernieuwde indruk dat een kelder wel goed mogelijk is tegenwoordig (zonder vocht en schimmel overlast).

 

KAMPA Stadsvilla Linz